Μήνυμα Κοινοτικό Συμβούλιο Διαφημίσεις Επικοινωνία
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Εκδηλώσεις
Δημοσιεύσεις
Αρχείο

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 12Β
4500 ΚΕΛΛΑΚΙ

 
Το Χωριό > Ιστορικά Στοιχεία
 

Το  Κελλάκι  είναι  γνωστό  από  την  περίοδο  της  Φραγκοκρατίας. Ο  ντε  Μας  Λατρί  το  αναφέρει  ως  Chiegliachia  ( = Τζ’ ελλάτζια , τα )  και  σημειώνει  ότι  τούτο  ανήκε  αρχικά  στο Τάγμα των Ναϊτών Ιπποτών, αλλά αργότερα,  μετά  τη  διάλυση  του  Τάγματος,  περιήλθε  στην  κατοχή  του  τάγματος  των  Ιωαννιτών  της  Μεγάλης  Κομμανδαρίας. Ο ίδιος σε χάρτη του 1862,  σημειώνει εκτός από το χωριό και τον πληθυσμό του, που ανερχόταν  σε 200 άτομα. 

 
 
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.